ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Τρία Νέα Προγράμματα αναμένεται να τρέξουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/6) ο Υπουργός Ανάπτυξης κος Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε.

Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του προγράμματος "Επιχειρώ" παρουσιάστηκαν τρεις νέες δράσεις:

Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Διαπιστευθείτε 2009

Στηρίζω 2009

Οι τρεις αυτές δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 184 εκατομμύρια ευρώ, με δημόσια δαπάνη 92 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις είναι 50%, ενώ στις νησιωτικές περιοχές κάτω των 5.000 κατοίκων, καθώς επίσης στις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές το ποσοστό επιδότησης ανεβαίνει στο 60%. Μερικά στοιχεία για τα Προγράμματα ακολουθούν παρακάτω:


Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Το πρόγραμμα “Σύγχρονη Επιχείρηση 2009” που είναι και το μεγαλύτερο από τα τρία, αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην καινοτομία, στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλα αυτά που αντιστοιχούν στη λέξη “ποιότητα” στο χώρο των επιχειρήσεων.

Μερικές από τις “Επιλέξιμες” δαπάνες του Προγράμματος θα είναι οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Πιστοποίηση, η Διαμόρφωση χώρων, και ο εξοπλισμός για Η/Μ, καθώς και για hardware & software. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν, θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα τουλάχιστον από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών ≥ €30.000 κατά τα έτη 2007 & 2008, και επίσης να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία.


Διαπιστευθείτε 2009

Το δεύτερο πρόγραμμα “Διαπιστευθείτε 2009” αφορά πάλι στο χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης, αλλά στοχεύει στις επιχειρήσεις στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων δοκιμών για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους. Προωθεί με άλλα λόγια, στον εκσυγχρονισμό φορέων που πιστοποιούν ήδη επιχειρήσεις! Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη.


Στηρίζω 2009

Η Τρίτη δράση ονομάζεται “Στηρίζω 2009”, η οποία δεν έχει σχέση με την πιστοποίηση όπως τα δύο προηγούμενα προγράμματα, αλλά αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις του τομέα της Μεταποίησης, που απασχολούν έως και 9 άτομα, οι οποίες θέλουν να καλύψουν άμεσες και σημαντικές ανάγκες τους. Οι δαπάνες που μπορεί να κάνει κάποια επιχείρηση κυμαίνονται από 10 χιλ ευρώ έως 60 χιλ. ευρώ. Αφορά Υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:
Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης

Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με Μέσο Όρο κύκλου εργασιών από €20.000 – €2 εκ.

Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο Μέσος Όρος του κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, πρέπει να είναι από €20.000 – €2 εκ.

Απασχολούσαν από 0 έως και 9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά το 2008

Μερικές από τις επιλέξιμες δαπάνες θα είναι ο εξοπλισμός, κτιριακές επεμβάσεις και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης & προβολής και κάποιες άλλες άυλες δαπάνες όπως μεταφορά τεχνογνωσία, κλπ.


ΠΗΓΗ: www.espa2007-2013.blogspot.com