ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

(ΜΕΤΡΟ 1.2.1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ)Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας στήριξη

σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών

προϊόντων με στόχο την βελτίωση της συνολικής επίδοσής τουςΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσονται όλοι οι επαγγελματίες γεωργοί (παλιοί και νέοι), που

πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δηλαδή αντλούν τουλάχιστον το 35% του

εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες

• έχουν ασφάλιση ΟΓΑ ή είναι μικροεπαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών

διαμερισμάτων εως 2.000 κατοίκων, ορεινών οικισμών ή μικρών νησιών (κάτω απο

3.100 κατοίκους)Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται και νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα,

εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Νέος Γεωργός: Γεωργός ενταγμένος στο Μέτρο 112 του ΠΑΑ που δεν έχει συμπληρώσει

πενταετία από την ημερομηνία της α΄ εγκατάστασής του.ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:

Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην Ζωική παραγωγή:

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες, Αμιγής πάχυνση μοσχαριών,

Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών, Αιγοπρόβατα, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία,

Μόνοπλα αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών, Μελισσοκομία, Σηροτροφία, Σαλιγκαροτροφεία

Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην Φυτική παραγωγή:

Οπωροκηπευτικά, Ελιά και ελαιόλαδο, Αμπέλι, Αρωματικά φυτά, Μανιτάρια

Επιλέξιμα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην καθετοποίηση της παραγωγής:

Κρέας (τεμαχισμός, τυποποίηση, αλλαντοποιεία κλπ), Γάλα (τυροκομεία, γιαούρτη κλπ),

Πουλερικά, /ιάφορα ζώα, /ημητριακά, Οίνος, Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά,

Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Αρωματικά, ΜανιτάριαΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α) δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού

εξοπλισμού

γ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών

συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

δ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την

αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της

εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών

ε) δαπάνες εγγείων βελτιώσεων

στ) δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών

ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου

η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρωΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Από 3.000€ εως 500.000€

Βασικοί περιορισμοί:

• έως 50.000€ για οπωροκηπευτικά (δεν ισχύει για τους Νέους Αγρότες, τα Νομικά

Πρόσωπα, τις ατομικές επιχείρήσεις κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και τα φυσικά

πρόσωπα κατοίκους νήσων με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους

• έως 180.000€ για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων,

εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών

• έως 300.000€ για καθετοποίηση παραγωγής - θερμοκήπια

Επιμέρους περιορισμοί:

• Επενδύσεις στη φυτική παραγωγή (τρακτέρ, μηχανήματα, άρδευση, έγγειες

βελτιώσεις, φυτείες) ως 180.000€

• Επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής (κτίρια και εξοπλισμός για συντήρηση,

τυποποίηση, συσκευασία, μεταποίηση) ως 300.000€

• Επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής (εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός

καθετοποίησης της παραγωγής) ως 300.000€

• Επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ως 500.000€

• Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως 200.000€ και ως 40kW, για τις

ανάγκες της εκμετάλλευσηςΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 75% 75%

ΟΡΕΙΝΕΣ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ –NATURA 60% 50%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 50% 40%ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 24 μήνες απο την ημερομηνία έγκρισής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: έως 31 Mαίου 2011


ΠΗΓΗ: www.espa.gr