ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΌΙΚΟΝ


Έγινε παρουσίαση σήμερα (28/7) του νέου Προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων (αλλαγή κουφωμάτων, καυστήρων, κλπ.) από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου 2009 και οι αιτήσεις θα γίνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ. Έως τότε θα είναι περίοδος προετοιμασίας, τόσο από την πλευρά των ιδιοκτητών όσο και του Υπουργείου.Ποιους αφορά το Πρόγραμμα:Το πρόγραμμα αφορά όλα τα κτίρια κατοικίας που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, όπου άρχισαν να ισχύουν οι διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού θερμομόνωσης. Σε κάποια κτίρια θα υπάρχει οικονομική επιχορήγηση δράσεων, ενώ σε κάποια άλλα θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα.Συγκεκριμένα, για την Οικονομική επιχορήγηση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών.
Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας.
Η Οικοδομική άδεια του κτιρίου να έχει εκδοθεί πριν την 1.1.1980, ή το κτίριο να έχει κατασκευασθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία.
Να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη του ποσού των 1.500 €/τ.μ.
Σημείωση: “κτίρια” για το πρόγραμμα θεωρούνται:
Οι μονοκατοικίες: Ως μονοκατοικίες θεωρούνται οι οικοδομές που περιλαμβάνουν μια μόνο κατοικία και τα τυχόν παραρτήματά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, η οποία είναι μοναδική εντός του οικοπέδου ή γηπέδου ή εντός τμήματος του όλου οικοπέδου ή γηπέδου, που καθορίζεται με πράξη κάθετης ιδιοκτησίας.
Οι πολυκατοικίες: Το κτίριο χαρακτηρίζεται πολυκατοικία στην περίπτωση που εντός του οικοπέδου υπάρχουν περισσότερες από μια οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Συνολικά υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν πάνω από 100.000 νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες.Τι είναι το Όριο της Τιμής Ζώνης:Όριο τιμής ζώνης καθορίζονται από το Υπουργείο τα 1.500 ευρώ ανα τετραγωνικό μέτρο. Τα κτίρια που βρίσκονται κάτω από το όριο, δικαιούνται οικονομική επιδότηση. Για τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το όριο τιμής ζώνης, θα δοθούν φορολογικά κίνητρα με ισοδύναμα αποτελέσματα. Τα κίνητρα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομίας πριν την έναρξη του προγράμματος. Για να δείτε εάν η περιοχή στην οποία βρίσκετε το κτίριο σας, ανήκει σε ζώνη κάτω των 1.500 €/τ.μ. κατεβάστε εδώ το ειδικό αρχείο (με κόκκινο είναι οι περιοχές πάνω από 1.500 €/τ.μ.).Ποσοστό επιχορήγησης δαπανών:Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 € ανά κτίριο. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 30 έως και 50%, ανάλογα με το αν πρόκειται για μονοκατοικία ή πολυκατοικία και το είδος των δράσεων. Όπου επιλέγονται ολοκληρωμένες δράσεις το ποσοστό ανεβαίνει.Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες:
Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του σπιτιού και ψυχρές βαφές
Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.Επίσης η αμοιβή του Μηχανικού που θα βεβαιώσει το έγκυρο της προσφοράς του Αναδόχου και την περαίωση των εργασιών είναι επιλέξιμη δαπάνη, με ανώτατο πλαφόν που θα καθοριστεί κατά την έκδοση του Οδηγού του Προγράμματος.Επιπλέον, έχει καταρτιστεί κατάλογος με προδιαγραφές και τιμές των υλικών, προκειμένου να είναι όλα ξεκάθαρα σε όλους. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη κατάλογο με τις τιμές εδώ.Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει η Γραμμή Επικοινωνίας για την στήριξη του έργου, από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Παράλληλα θα ξεκινήσει και η προετοιμασία των ΚΕΠ και των Περιφερειών.Θα δοθεί ένα διάστημα 3 μηνών ως την 1η Νοεμβρίου για την έναρξη του προγράμματος, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες, να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι ένοικοι των πολυκατοικιών, να οργανωθούν ενημερωτικές ημερίδες στις Περιφέρειες, να προετοιμαστούν τα ΚΕΠ, να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές.Διάρκεια υποβολής προτάσεων:Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι δύο (2) έτη.Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την έγκριση της εκάστοτε Πρότασης.Κριτήρια αξιολόγησης:Τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των Προτάσεων είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
Πληρότητα προσκόμισης Γενικών και Ειδικών δικαιολογητικών.
Επιλεξιμότητα Κτιρίου.
Κάλυψη ίδιας συμμετοχής (υπεύθυνη δήλωση για τις παρεμβάσεις σε επίπεδο διαμερίσματος και απόφαση Γ.Σ. για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις).
Οι τιμές προσαρμόζονται στο ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών.
Ο προϋπολογισμός προσαρμόζεται στα τετραγωνικά μέτρα (m2) που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια.
Σε κάθε περίπτωση όμως η “Πρόταση” εντάσσεται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφέρεια.Ποια Διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε:Καταρχήν θα πρέπει να επισκεφθείτε τα ΚΕΠ, να πάρετε το έντυπο υλικό και να ενημερωθείτε. Η προετοιμασία της “Πρότασης” γίνεται με βάση προτυποποιημένα έντυπα - δικαιολογητικά (απόφαση γενικής συνέλευσης, αίτηση χρηματοδότησης, οικονομική προσφορά, κ.λπ.), καθώς και συμπληρωματικό υλικό (πολεοδομική άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτησίας, λογαριασμοί καταναλώσεων, φωτογραφίες όψεων ακινήτου κ.λπ.). Ο αριθμός των δικαιολογητικών ανέρχεται σε περίπου 10.Ποια θα είναι η διαδικασία για τις πληρωμές;Για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών και περιορισμού της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των πολιτών, οι πληρωμές θα γίνονται προς του Αναδόχους-Εργολάβους!Ο κάθε “ωφελούμενος” πληρώνει στον Εργολάβο μόνο το ποσό που του αναλογεί (ανάλογα το ποσό της επιδότησης που θα πάρει. Η επιδότηση θα κυμανθεί από 30 έως 50% ανάλογα την περίπτωση).Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ωφελούμενος, ο Εργολάβος και ο Μηχανικός συνυπογράφουν τη Δήλωση Περαίωσης Εργασιών και ο εργολάβος υπογράφει Βεβαίωση εξόφλησης στον Ωφελούμενο για το ποσό που αντιστοιχεί. Στην συνέχεια ο εργολάβος υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι), ώστε να πληρωθεί και ο ίδιος.
Γενικά για το Πρόγραμμα:Εσείς από την πλευρά σας ενημερωθείτε σωστά για το Πρόγραμμα. Καταγράψτε τις ανάγκες του κτιρίου σας και επικοινωνήστε με τον Μηχανικό σας. Εάν διαμένετε σε πολυκατοικία ενημερώστε τον Διαχειριστή να καλέσει Γενική Συνέλευση ώστε να συνεννοηθείτε όλοι μεταξύ σας για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Εάν όλα κυλίσουν ομαλά, θα μείνουν όλες οι πλευρές ικανοποιημένες!
Και το σημαντικότερο, όταν υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, η πρόβλεψη από το Υπουργείο είναι να φτάσουμε μέχρι και σε 70% εξοικονόμηση ενέργειας στην Χώρα μας!

ΠΗΓΗ: www.espa2007-2013.blogspot.com