ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

"Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης"
με το οποίο επιχορηγούνται επιχειρήσεις για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές- τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα όλων των μεγεθών και κλάδων της Οικονομίας, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις, καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων των επιχειρήσεων και σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης.

Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι δύο (2) και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι ένα (1). Απαιτείται η πρόσληψη ενός τουλάχιστον ερευνητή

Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών και επίδομα αδείας), είναι:

Ερευνητικό Προσωπικό:

• Διδάκτορας 2.000-2.300€

Τεχνικό Προσωπικό

• Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1.800-2.000€

• Πτυχιούχος Πανεπιστημίου έως 1.700-1.900€

• Πτυχιούχος ΤΕΙ έως 1.600-1.800€

Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενο/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών.

Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο του μισθολογικού κόστους μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, κλπ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Το προτεινόμενο προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης, η επιχείρηση να εμπίπτει στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), και δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου για 12 μήνες.

ΠΗΓΗ: www. espa.gr