ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - Αφορολόγητες επενδύσεις από το 2011
Θα δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα ελάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης


ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αφορολόγητες επενδύσεις από το 2011

Θα δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα ελάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης

Η κυβέρνηση επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα όπλα της προκειμένου να τραβήξει την πραγματική οικονομία από το τέλμα και την ύφεση. Την ερχόμενη εβδομάδα η υπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη θα θέσει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο αναπτυξιακό νόμο που θα προβλέπει κίνητρα μέσω ισχυρών φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων αρχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και τη διάσωση μέσω σχεδίων αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών μονάδων και κλάδων ολόκληρων που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική κρίση.

Για να αντιμετωπιστεί η οικονομική στενότητα που πλήττει το Δημόσιο, ο νόμος θα προβλέπει να δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα λάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ίδια είναι να ψηφιστεί ο νόμος και να εκδοθούν όλες οι αποφάσεις τους επόμενους μήνες και να προετοιμαστούν οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα πριμοδοτηθούν στα νέα τους σχέδια στις αρχές του 2011, που για την κυβέρνηση αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές θα επιτραπούν στον βαθμό που θα ευοδωθούν τα σχέδια για τη μείωση του ελλείμματος κατά 4 μονάδες του ΑΕΠ εφέτος, κάτι που διαφαίνεται από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών το πρώτο εξάμηνο.

Βασικός στόχος των αλλαγών είναι η προώθηση νέων επενδύσεων και των εξαγωγών με την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας που πλήττονται με διαφορετική ένταση από περιοχή σε περιοχή. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στη Βόρεια Ελλάδα όπου τα κίνητρα θα είναι αυξημένα.


Τρόπος καταβολής των ενισχύσεων

Η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις:

α) Προκαταβολή μέχρι 25% με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου β) Καταβολή μέχρι 25% επιπλέον με την ολοκλήρωση του 50% της συνολικής επένδυσης γ) Καταβολή επιπλέον 40% (και ό,τι δεν έχει εισπραχθεί κατά τις πρώτες δύο φάσεις) μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου και δ) το υπόλοιπο 10% καταβάλλεται μετά το πέρας της τριετίας από την ολοκλήρωση και εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα. Πρόκειται για μία σημαντική τομή η οποία καθιστά τον νέο νόμο ενεργητικό και όχι παθητικό όπως ήταν ο προηγούμενος, καθώς θα παρακολουθείται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. Για να διασφαλιστεί κατά την αξιολόγηση και να αποτραπούν τα «λαδώματα» ο νέος νόμος προβλέπει τον διαχωρισμό του μητρώου αξιολογητών και ελεγκτών και την τυχαία επιλογή ατόμων από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών. Αν η απόκλιση των δύο βαθμών υπερβαίνει το 20% της συνολικής κλίμακας σε περισσότερα από τρία κριτήρια αξιολόγησης, τότε ανατίθεται η αξιολόγηση σε τρίτο αξιολογητή, ο οποίος ορίζει την τελική βαθμολογία. Στο μητρώο περιλαμβάνονται αξιολογητές τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και εξωτερικοί ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα.


Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν σχεδόν όλοι οι κλάδοι, με εξαίρεση δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν την παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Ακόμη προβλέπεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων με ειδικό καθεστώς για:

α) Επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων β) Εκτακτες και στοχευμένες περιφερειακές και τομεακές ενισχύσεις γ) Ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις «εντάσεως γνώσης» και καινοτομίας, καθώς και δ) ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε ζώνες καινοτομίας, επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα.


ΠΕΝΤΕ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το «Βήμα» οι μορφές ενίσχυσης που προβλέπονται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνουν:


•Tην επιχορήγηση κεφαλαίου
•Την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
•Την επιχορήγηση χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου
•Την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και κυρίως
•Tο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, το οποίο διαφοροποιείται σημαντικά από το καθεστώς που ίσχυε ως σήμερα. Θα δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής φόρου από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών ως τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα λάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης.


Το Υπουργείο Οικονομίας στοχεύει με αυτήν την κίνηση σε διπλό όφελος- την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και την αποφυγή της άμεσης διάθεσης ρευστότητας από δημόσιους πόρους,οι οποίοι στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν περιοριστεί.

Πρόσθετοι πόροι στην περιφέρεια...Για όλα τα επενδυτικά σχέδια τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013, αλλά θα δοθούν πρόσθετοι πόροι σε περιφέρειες ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού.


Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται. Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης χρησιμοποιείται ως βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Νομού σε σχέση με το αντίστοιχο της χώρας, ενώ η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων.

Α) Σε ποσοστό 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση τη συμβολή της επένδυσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ποιότητας και της εξωστρέφειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, την εξαγωγική επίδοση της μονάδας και την υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο, τη συμβολή στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στην επένδυση.

Β) Σε ποσοστό 30% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση το κατά πόσον η προτεινόμενη επένδυση ενσωματώνει δράσεις που σχετίζονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γ) Σε ποσοστό 20% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση το κατά πόσον η προτεινόμενη επένδυση ενισχύει την απασχόληση και συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη, την εγκατάσταση σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή, και την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.


Τα επενδυτικά σχέδια ταξινομούνται βάσει της τελικής βαθμολογίας και η τελική επιλογή γίνεται μεταξύ των προτάσεων με υψηλότερη βαθμολογία μέχρις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Από την υποχρέωση ένταξης στον παραπάνω πίνακα εξαιρούνται εκείνα τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής.


Πηγή: Το Βήμα