ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013
E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESS - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ EXPRESS ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ: 2106430851 E-mail: business_ex-press@windowslive.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ εταιρεία E.P.H.M. BUSINESS EX-PRESSδημιουργήθηκε με σκοπό την πληροφόρηση του πολίτη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του επιχειρηματικού κόσμου, και όχι μόνον. Κύριος σκοπός της εταιρείας, μέσω του περιοδικού Αναπτυξιακά Προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά 2007-2013, είναι η επίλυση των προβλημάτων του κάθε κλάδου, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητήματα καθώς, επίσης, την προώθηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκάστοτε επιχείρησης. Οι συνδρομητές μας λαμβάνουν το περιοδικό μας κάθε τρεις μήνες, με ανανεωμένο κάθε φορά το θεματολόγιο της. Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτούμενων προγραμμάτων και την πλήρη διεκπεραίωση της. Οι πελάτες μας, αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις που τους αποστέλλονται μαζί με το περιοδικό, μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία μας (ή να αποστείλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους στο fax της εταιρείας ή μέσω ταχυδρομείου/courier στη διεύθυνση της εταιρείας), όπου η ομάδα των οικονομολόγων μας θα αναλάβει εξολοκλήρου την μελέτη και κατάθεση του φακέλου στους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την υλοποίηση του έργου. Λόγω της μεγάλης απήχησης που έχει το συγκεκριμένο περιοδικό σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία σας παρέχει και τη δυνατότητα να διαφημίσετε τη δική σας επιχείρηση ή να βάλετε αγγελίες με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή ιστοσελίδων (website) με πολύ χαμηλό κόστος για τους συνδρομητές μας.ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


http://epidotiseisexpress.webnode.com/Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Υπογραφή του Συμβολαίου Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Υπογραφή του Συμβολαίου Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, υπέγραψε σήμερα το Συμβόλαιο Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εκπροσώπους όλων των παραγωγικών φορέων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας (Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, Πρόεδρος ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, Αντιπρόεδρος ΚΕΕ, κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, Πρόεδρος ΠΣΕ, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Γ. Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Χρήστος Γκόρτσος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης).
Η υπογραφή του Συμβολαίου αυτού επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της ραχοκοκαλιάς του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας, δηλαδή αυτής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν το 87% του εργατικού δυναμικού ενώ η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία αγγίζει το 73%, ξεπερνώντας κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Στόχος του Συμβολαίου είναι η αύξηση της ποιοτικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΥΠΟΙΑΝ ανακοίνωσε τις εξής δράσεις:

1) Tη σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας, με ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκατ. ευρώ που θα προέρχονται στο σύνολό τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια μέσω της μόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του με πόρους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μεσοπρόθεσμα το νέο αυτό Ταμείο Επιχειρηματικότητας από απλό εργαλείο διαχείρισης ΕΣΠΑ 2007-2013 θα γίνει ένα πλήρες και νέο χρηματοδοτικό σχήμα. Το ΥΠΟΙΑΝ επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο νόμου.
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους ταμεία:
Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους. Προϋπολογισμός, περίπου 200-250 εκατ. ευρώ.

Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων πιο ειδικευμένων προϊόντων σε επιχειρήσεις που θα επενδύσουν για πράσινη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, για την καινοτομία.

Ταμείο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 40 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων σε νέους δημιουργούς και επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα. Είναι η πρώτη φορά που ένα από τα αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ―ο πολιτισμός― θα αποτελέσει εργαλείο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική.

Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους, που τη σειρά της θα επηρεάσει θετικά το εμπόριο και την ποιότητα των προϊόντων και θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές. Προϋπολογισμός, περίπου 20 εκατ. ευρώ.

2) Την ενεργοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE, προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.). Το μεγάλο πλεονέκτημα του JEREMIE είναι το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι ανακυκλούμενες, δηλαδή επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές. Το Επενδυτικό Συμβούλιο του JEREMIE έχει ήδη συσταθεί και συνεδριάσει και βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα διαθέσουν το πρώτο προϊόν για δάνεια επιμερισμού κινδύνου, δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια.

3) Το σχεδιασμό πρόσθετων προγραμμάτων επιχορηγήσεων για το 2010-2011 ύψους 300 εκατ. ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τη στήριξη της εξωστρέφειας, της υγιούς επιχειρηματικότητας και των πράσινων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.